‘De uitdagingen te lijf gaan’

LHV-voorzitter Mirjam van ‘t Veld
Nee, somberen zit niet in de aard van de huisarts. Dat is althans de vaststelling van Mirjam van ’t Veld na drie maanden LHV-voorzitterschap. “De passie voor het vak is hetzelfde gebleven, ondanks de zware tijden waarin we zitten.”

In de drie maanden dat Van ’t Veld voorzitter is van de LHV heeft ze al tientallen praktijken bezocht. “Met heel veel plezier, want ik zie bij die praktijken vooral veel energie om met elkaar de uitdagingen te lijf te gaan”, vertelt ze tijdens haar openingstoespraak. In de zaal van het World Forum Den Haag zijn zo’n tweehonderd huisartsen aanwezig. Daarnaast nemen nog eens driehonderd huisartsen digitaal deel.

Een ander verhaal
Wat die uitdagingen zijn? Werkdruk, bekostiging, de problemen op de arbeidsmarkt. “We moeten het daar natuurlijk over hebben, maar ik denk wel dat we een ander verhaal nodig hebben”, betoogt Van ‘t Veld. “We moeten richting de politiek, maar ook richting andere zorgpartners de cruciale rol van de huisarts duidelijk maken. Niet alleen zijn of haar medische rol, maar ook de maatschappelijke rol.” 

“Jullie kennen de patiënt van wieg tot graf, in zijn eigen context, in zijn eigen familie. Alle transities in de maatschappij komen jullie tegen in jullie praktijk. Dat moeten we koesteren. Daarom hebben we een langetermijnvisie nodig op zorg én welzijn. Welzijn is cruciaal voor alle patiënten die nu tussen wal en schip vallen en het is onze opdracht daar iets mee te doen.”

Makkelijke oplossingen zijn er niet, besluit Van ’t Veld. “Wij willen naar jullie luisteren, vandaar ook de vele onderzoeken. Wij kunnen het alleen maar goed doen als we weten wat er onder huisartsen speelt. Ik hoop dat we elkaar nog veel gaan ontmoeten. Ik vind het een ontzettende eer dat ik jullie in deze tijd mag vertegenwoordigen.” 

Het rooster rond krijgen
Na haar openingswoord gaat dagvoorzitter Gerrit Heijkoop dieper in op twee van de uitdagingen die de LHV-voorzitter noemde. Eerst de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Het is lastig om goede mensen te vinden. Er is niet alleen te weinig ondersteunend personeel, maar er zijn ook te weinig huisartsen. En overal is het ziekteverzuim hoog.” 

De LHV staat hierover in nauw contact met Den Haag, vertelt Van ’t Veld. “Wij hebben gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin we wijzen op dit probleem. Waarin we zeggen dat er meer stageplekken en meer opleidingsplekken nodig zijn. Waarin we pleiten tegen de btw-plicht die nu geldt bij inzet van niet-BIG-geregistreerde zzp’ers in de zorg. Ook proberen we met Kamerleden en de sector in gesprek te gaan over hoe we de handen ineen kunnen slaan.”

Als voorbeeld van wat huisartsen zelf kunnen doen om meer personeel te werven, wordt een filmpje getoond van een project met zij-instromers in de opleiding voor doktersassistenten.

 

Huisvestingsproblematiek
Op de stelling ‘Is de huisvesting van uw praktijk toekomstbestendig?’ antwoordt de helft van de zaal negatief. “Dit is een groot probleem dat onze prioriteit heeft”, zegt Van ’t Veld. “Wij kunnen dit agenderen in Den Haag en we ondersteunen ondertussen de huisartsen met huisvestingsvraagstukken. Helaas is er geen makkelijke oplossing, anders hadden we die natuurlijk al bedacht.” 

Wat kan een huisarts zelf doen? “We moeten dit overal agenderen”, zegt Van ’t Veld. “De meesten van jullie hebben goede contacten met jullie gemeenten, blijf dit daar aankaarten. En daar mag je misschien wel een beetje bij dreigen: als er straks geen huisarts in een regio meer is, dan hebben zij een probleem.”

Ventileren
Van ’t Veld besluit met een opdracht aan de huisartsen thuis en in de zaal. “Natuurlijk hebben we te maken met grote uitdagingen, maar we moeten vooral niet somberen. Laten we vooral bij elkaar blijven ventileren, op zo’n dag als vandaag. En doe dat vooral ook bij mij als je ergens tegenaan loopt.” 

Voeg toe aan selectie