Krachtige basiszorg bij niet-zelfredzame patiënten

Huisartsen Mariëlle Schingenga en Petra Stad begeleiden vandaag de sessie De niet-zelfredzame patiënt. Zij weten alles over het fenomeen ‘Krachtige basiszorg’. Wat dat precies inhoudt? Een samenwerking waarbij in een wijk de juiste zorgprofessionals worden ingezet, op de juiste plek, op het juiste moment.

Op reis naar Krachtige basiszorg
“Met Krachtige basiszorg kunnen huisartsen echt de tijd nemen voor de patiënt”, vertelt Schingenga. “Waar eerder onder tijdsdruk wel eens onnodig werd doorverwezen, is er nu ruimte om samen met de patiënt op zoek te gaan naar echte oplossingen. Met Krachtige basiszorg kijken we samen wat er speelt, niet alleen op medisch maar ook op sociaal gebied.”

In de sessie gaan deelnemers samen op reis naar Krachtige basiszorg. De sessie is opgedeeld in vier blokken: knelpunten, doelgroep, wijknetwerk en verbinder.

Schrijf alle ergernissen en knelpunten op. Trek de beerput maar open.

Inzicht in je eigen knelpunten
De eerste stap is helder krijgen waar de knelpunten in de praktijk liggen. Samen met je praktijkteam breng je de ergernissen in de praktijk in kaart. “Trek de beerput maar open”, grapt Mariëlle Schingenga. “Daarna ga je alle problemen en ergernissen groeperen en prioriteren.” Petra Stad vult aan: “In onze praktijk heeft iedereen meegewerkt aan het in kaart brengen van ergernissen. Van artsen tot assistenten tot fysiotherapeuten. Deze ergernissen hebben we in een diagram uiteengezet. Zo zagen we wat een grote of een kleine winst zou zijn, en ook of het makkelijk of moeilijk te behalen zou zijn.”

Deelnemers schrijven op waar ze tegenaan lopen in hun praktijk én daarbuiten, bijvoorbeeld in de wijk. Na het schrijven delen ze hun ergernissen met hun tafelgenoten.

Doelgroep bepalen
De volgende stap is het bepalen van de doelgroep. Welke patiënten kosten de meeste energie? De deelnemers noteren welke kenmerken de Krachtige basiszorg-patiënt in hun praktijk heeft. Stad vroeg medewerkers om de namen van patiënten op te schrijven die zij als lastig ervaren. Ook werd er een lijst uitgedraaid van patiënten die het meest op het spreekuur verschijnen. Vervolgens zijn met deze patiënten zogenaamde 4D-gesprekken gevoerd. Het 4D-model is een instrument dat huisartsen in de spreekkamer kunnen gebruiken. Dit document kan echt als houvast dienen.

Het wijknetwerk
De derde stap in de reis naar Krachtige basiszorg is het wijknetwerk. Stad en Schingenga vragen deelnemers om na te gaan welke organisaties of wijkpartners zij graag in hun Krachtige basiszorg wijkteam zouden willen hebben. Via de app sturen deelnemers hun antwoorden in. Er komen interessante suggesties uit de zaal. “Ik wil ook graag financiële experts aan het team toevoegen”, zegt een deelnemer. Ook thuiszorg, de wijkagent en de specialist ouderengeneeskunde worden genoemd.

Krachtige basiszorg helpt patiënten om vooruit te kijken en geeft ze weer vertrouwen in hun toekomst.

Een verbinder zoeken en starten maar
Het vinden van een verbinder is de laatste stap. “Zoek een Krachtige basiszorg trekker”, zegt Mariëlle Schingenga. “Dat kan iedereen zijn. Zowel de huisarts als de POH-GGZ of iemand uit het sociaal domein.” 

Nu de vier stappen in de reis naar Krachtige basiszorg zijn doorgenomen kunnen de deelnemers starten. Petra Stad: “Droom groot, maar begin klein. Vier je successen. En trek niet aan dode paarden. Ik weet het, dit zijn allemaal dooddoeners, maar ze zijn echt waar.” Krachtige basiszorg helpt patiënten om vooruit te kijken en geeft ze weer vertrouwen in hun toekomst. Na het bijwonen van deze sessie kunnen deelnemers hier zelf mee aan de slag. 

Voeg toe aan selectie