Slim omgaan met data in de huisartsenpraktijk

“Registratiedoorgifte hapert bij huisartsen en GGD’s.” Deze krantenkop staat groot op het scherm als we binnenkomen bij de sessie Slim gebruik van data voor de huisarts als ondernemer. “Deze kop benadrukt het belang van goed registreren”, zegt praktijkmanager Wieteke van de Sande. Samen met huisarts Koos ten Thije verzorgt zij deze sessie.

Data nuttig inzetten
“Dagelijks noteren wij huisartsen iedere 10 minuten een brij aan gegevens in onze HIS”, zegt Koos ten Thije. En die informatie is waardevol. Vandaag leren deelnemers hoe ze alle data die ze sowieso al moeten registreren ook nuttig kunnen inzetten in hun praktijkvoering. 

Blijf altijd kritisch. Het blijven tools. De huisarts is altijd nodig om de context te geven.

Van groene kaart naar HIS 
Tot in de jaren 80-90 schreven huisartsen alle patiëntinformatie op groene kaarten. Tegenwoordig werkt dat anders. Huisartsenpraktijken zijn gedigitaliseerd en gebruiken verschillende HIS’en. “Nu bijna alle huisartsen digitaal werken, zijn huisartsen een bron van medische data geworden”, vertelt Van de Sande. Die data zijn niet alleen voor de huisartsen zelf interessant, maar ook voor andere partijen. Van gemeenten en zorgverzekeraars tot bedrijfsartsen en wetenschappelijke instituten. De huisarts beschikt over uitslagen van onderzoeken, medicatieoverzichten, declaratiegegevens, noem het maar op. Dat de huisarts als dossierhouder voorzichtig met deze data om moet gaan, spreekt voor zich.

Casus: COVID-19 in de praktijk
Alle huisartsen hebben de afgelopen 1,5 jaar te maken gekregen met COVID-19. De praktijkvoering moest anders en het was drukker of juist rustiger in de praktijken. Wat zijn nu precies de effecten van COVID-19 geweest? Koos ten Thije laat een praktijkvoorbeeld zien. Op het scherm verschijnen grafieken van een middelgrote huisartsenpraktijk. Alle contacten met COVID-19 worden hier weergegeven. Als je zoekt op de IPCP-code voor COVID, lijkt het alsof er in deze praktijk nauwelijks sprake was van een pandemie. Hanteer je echter een bredere definitie en pak je codes voor allerhande klachten aan de luchtwegen, dan ziet de grafiek er ineens heel anders uit. In de data kun je de COVID-pandemie dan dus wel terugvinden, als je maar de juiste data gebruikt.

Als je data niet goed labelt krijg je nooit een goede analyse.

Rubbish in = rubbish out
Wat leg je als huisarts vast in het patiëntendossier en hoe? Uit het COVID-voorbeeld bleek al hoe belangrijk adequate dossiervorming is. “Rubbish in = rubbish out”, stelt Ten Thije. “Als je data niet goed labelt krijg je nooit een goede analyse.” Gelukkig bestaan er NHG-richtlijnen voor adequate dossiervorming. Er is zelfs een handige e-learning ontwikkeld waar je in een uur tijd de basis over data leert. Ook belangrijk volgens Van de Sande: “Blijf altijd kritisch. Het blijven namelijk tools. De huisarts is altijd nodig om context te geven. U bent de enige in de praktijk die echt weet wat er speelt.”

U bent de enige in de praktijk die echt weet wat er speelt.

Beginnen met data? Maak een plan
Wil je aan de slag met data? Dan is het essentieel om vooraf te bedenken wat je met data wilt doen. “Men zegt altijd dat winnaars een plan hebben en verliezers een excuus. Ik denk dat het goed is om een plan te maken voordat je begint”, zegt Ten Thije. Bedenk bijvoorbeeld of je zorginhoudelijk naar data wilt kijken, of juist bedrijfsmatig. “Het grote risico van dit soort analyses is dat je verzandt in de data. Er is namelijk zo veel. Denk daarom voordat je start altijd eerst goed na: wat wil ik zien?” Heb je dat plan gemaakt? Dan kun je met de beschikbare data ontzettend veel nuttige inzichten krijgen.

Voeg toe aan selectie