Big data: van Inzicht naar DOEN

Meer inzicht in uw patiëntenpopulatie

Big data en de huisarts – dat klinkt als twee werelden die zich niet makkelijk laten combineren. In De Dokter begin 2020 vertelde Erik Asbreuk, huisarts in Nieuwegein, al eerder hierover. Asbreuk:‘Dat is bijna altijd de eerste reactie die ik krijg. De meeste huisartsen krijgen jeuk van big data. Maar aan het eind van mijn verhaal willen ze er toch altijd meer van weten.’ In zijn sessie ‘Big data: van inzicht naar DOEN’ vertelde hij, samen met beleidsonderzoeker Hugo de Vos, hoe hij gegevens over grote groepen mensen concreet gebruikt in zijn praktijk.

Asbreuk schetst waarom hij met big data is begonnen. Hij vroeg zich af: Waarom sturen we alle patiënten dezelfde brief, terwijl we in de spreekkamer vaak wel aanvoelen dat je met de een anders moet communiceren dan met de ander? Zouden we – ook in de spreekkamer – de communicatiestijl en daarmee de zorg kunnen verbeteren?’ Daarom zijn Asbreuk en De Vos begonnen met cijfers verzamelen vanuit het HIS en elders beschikbaar, om in te zetten voor het typeren van de leefstijl en communicatiestijl van patiënten. Tijdens hun sessie op de LHV Huisartsendag vertellen ze over het hoe en waarom.

Meer inzicht voor betere communicatie
Een derde van de deelnemers heeft nog geen goed inzicht in de samenstelling van hun patiëntenpopulatie maar wil dat wel erg graag, zo bleek tijdens de sessie. De anderen hebben dat wel, waarvan de helft aangeeft dat te hebben op basis van gevoel en de andere helft op basis van onderzoek.

Het denken in communicatiestijlen is zeker bruikbaar voor de huisartsenpraktijk, is Asbreuks overtuiging. Zeker als je er rekening mee houdt, dat de werkelijkheid natuurlijk genuanceerder ligt. Asbreuk: ‘Als huisarts heb je altijd wel een paar patiënten met wie je niet verder komt. Het denken in communicatiestijlen geeft mij daar inzicht in.” Tijdens de sessie vertelt hij over een reactie in zijn eigen praktijk: “Een POH bij ons zei: nu snap ik waarom ik moeite had om die persoon te benaderen. De kleuren geven handvatten”.

En maakt de kleur van de huisarts zelf nog uit? Als zorgprofessional denkt je altijd mee met de patiënt, maar het is goed om je bewust te zijn van je eigen kleur. Asbreuk: Ik ben zelf gericht op persoonlijk contact en consensus. Maar misschien hebben sommige patiënten het wel nodig om vanuit een houding met wat meer autoriteit toegesproken te worden, willen ze echt tot actie overgaan. Dat is dan mijn uitdaging.’

De deelnemers hebben ook vertrouwen in de bruikbaarheid van dit soort data. Op een enkeling na antwoorden ze positief op de vraag of ze denken dat populatie-inzicht de communicatie met patiënten kan verbeteren. De sprekers verwachten dat dit een basis kan zijn voor meer zorg op maat, wat zal leiden tot verbeterde therapietrouw, effectievere en prettigere communicatie met patiënten en meer werkplezier.

Voeg toe aan selectie